Political cartoon

King Philip en Mary Tudor kneeling down at the Last Supper Tabel in the Seventh Window in the Saint John's Church in Gouda

 

Heraldry of Mary Tudor

Rose window in La Palma 

To be buried in the Saint John, that the question...

The four Hebrew letters form shaloom and the peace dove

 

The Sponsor at the left is Herman Lethmaet,  who introduced the iconography for the Gouda Windows via the booklet 'Convivium Religiosum of his friend Desiderius Erasmus. 

Globe Theater in Londen

 

Review of the historical society in the Tidinghe 

 

Of William Shakespeare ooit in Gouda was, is voor Thom Griffie geen vraag. Achter dit
pseudoniem gaan twee bekende Gouwenaars schuil, oud-koster Maurits Tompot en oudstadsdichteres Hanneke Leroux-Griffioen, die hun bewondering voor de Engelse
toneelschrijver niet willen verhullen.

Op 23 april a.s. komt hun boek Shakespeare is hier uit, ‘een biografisch drieluik’ dat gelezen kan worden ‘als een historisch stuk, een komedie of tragedie’ , voluit Shakespeareaans.
Het schrijversduo interpreteert een aantal historische gegevens zo dat de beroemde
dichter een plaats verdient in de viering van Gouda750. Al in 1609 zien we hem aan de
Veerstal in Tergouw aan wal stappen. Hij ontvlucht de lockdown in Londen vanwege de
pest. Op Achter de Vismarkt start hij de eerste Goudse pijpenmakerij, samen met William
Baernelts, de ‘uitvinder’ van de Goudse pijp.
Het tweede bedrijf speelt in Londen en Stratford upon Avon, waar ‘een morbide en
typisch Shakespeareaans drama ontspruit uit het brein van de schrijver’.

In het laatste bedrijf blijkt Shakespeare voorgoed in Tergouw te wonen. De vraag rijst of hij in Stratford of in de Goudse Sint- Janskerk begraven ligt. Of het allemaal klopt? In zijn voorwoord bij het boek vindt burgemeester Pieter Verhoeve dat de lezer dat zelf moet beoordelen: ‘Shakespeare zou zeggen: “Don’t shoot the messenger'.’ De liefde voor zowel de stad Gouda als voor Shakespeare brengt de auteurs ertoe de combinatie te propageren. Dat blijkt ook uit hun idee om 23 april, de datum waarop Shakespeare (waarschijnlijk) zowel geboren werd als overleed, uit te roepen tot Goudse of Nederlandse Shakespeare-dag. De eerste dus op zaterdag 23 april 2022, 20.00 uur in Theaterbakkerheij aan de Gouderaksedijk 24b.

Het wordt een avond met gedichten, rap, muziek en een toneelvoorstelling door Het Voetlicht, als voorprogramma van de boekpresentatie. Zie verder http://shakespeare-is-hier.nl/.

Het idee dat Shakespeare in Gouda kwam, is eerder geopperd, maar het was de heer D.A. Goedewaagen, firmant van de gelijknamige plateelfabriek en jarenlang penningmeester van
de Historische Kring Die Goude, die er handen en voeten aan gaf. Op 1 april 1964 meldde De Volkskrant dat de televisie aanwezig zou zijn bij de opening van het graf van Shakespeare
in de Sint-Janskerk. Op de Goudse Glazendag in juni 1964 gaf Goedewaagen een lezing getiteld ‘Contacten van Shakespeare met Gouda en de Sint-Janskerk, mogelijkheden en waarschijnlijk-heden’. Hij had toen in de periodieken van Die Goude diverse artikelen geschreven over de Goudse pijpenmakerij, maar daarin kwam de naam Shakespeare niet voor. In Duizend jaar Gouda wordt melding gemaakt van de poging ‘naam en faam van William Shakespeare op Gouda te doen afstralen’. Het idee bleef enkele jaren hangen. Sommige lezers herinneren zich dat er in 1971 een aflevering verscheen van de serie geografische politieromans van Pim Hofdorp, die in Gouda speelde. Gegooi in de glazen heet de undercover-operatie waarbij de Britse geleerde Blackwell discreet bewaakt moet worden, die het gebeente van Shakespeare vermoedt in de Sint-Jan. In de halve eeuw daarna kreeg de koppeling van Shakespeare en Gouda langzamerhand de status van een belegen complottheorie. Wil Thom Griffie daarin weer verandering brengen, of is het – zoals de burgemeester lijkt te suggereren - bedoeld als
ludieke hefboom om meer aandacht te krijgen voor het werk en de figuur van William Shakespeare?
(GJJ)